Knivmannen i attacken i Annecy, Frankrike, är inte muslim eller medlem i ISIS

Av: Christian Haag
Juni 13 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Knivmannen i attacken i Annecy, Frankrike, är inte muslim eller medlem i ISIS

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Knivmannen var en kristen syrier som hade bott i Sverige i 10 år och som tidigare hade varit i den syriska militären.

Påstående-ID b2bc6dd9

Kontext

Flera falska påståenden cirkulerar om den misstänkte för knivattacken i Annecy, Frankrike, den 9 juni 2023. Påståendena inkluderar att han var muslim, medlem i ISIS och en papperslös flykting.

En video på TikTok med dessa påståenden, som laddades upp kort efter attacken, fick 50 000 visningar. På Twitter hävdade den antimuslimska aktivisten Robert Spencer, grundare av Jihad Watch, att angriparen var muslim och fick då 500 000 visningar och flera delningar. Jihad Watch publicerade också artiklar som hävdade att gärningsmannen var muslim. Enligt Anti-Defamation League's "Glossary of Extremism" så "främjar Jihad Watch intolerant och konspiratoriskt antimuslimskt innehåll".

Flera välrenommerade källor visar dock att påståendena är falska.

I själva verket

Den misstänkte är en kristen syrisk flykting som anlände till Sverige sommaren 2013 efter att ha deserterat från den syriska armén och rest till Turkiet. Han beviljades permanent uppehållstillstånd samma år. I november 2017 ansökte han om medborgarskap men fick avslag av Migrationsverket. En efterföljande ansökan skickades in i augusti 2018, vilken avslogs i februari 2022. Både Le Monde och TV4 uppger att knivmannen nekades medborgarskap på grund av sitt deltagande i den syriska armén där han varit både sergeant, vakt och deltog i militära insatser från juni 2011 till december 2012.

Enligt flera franska och svenska nyhetsmedier ropade gärningsmannen "I Jesu Kristi namn" under attacken. Åklagare Lisa Bonnet-Mathis sade under en presskonferens att han nämnde sin fru, sin dotter och Jesus under attacken. Vidare så finns det inga bevis för att han är eller har varit medlem i ISIS.

Sedan ett regeringsbeslut 2004 så kan den som ansöker om medborgarskap i Sverige och som har varit aktiv i en organisation som tros ha använt tortyr, mord eller utomrättsliga avrättningar inte beviljas svenskt medborgarskap. Enligt FN:s oberoende internationella undersökningskommission om Syriska Arabrepubliken har den syriska militären gjort sig skyldig till flera brott i form av olagligt frihetsberövande, tortyr, våldtäkt och mord vilket kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Den misstänkte lämnade Sverige efter att ha nekats medborgarskap och sökte asyl i Frankrike, Schweiz och Italien. Han nekades asyl i Frankrike fyra dagar före knivdåden på grund av sin svenska flyktingstatus. Hans nyligen frånskilda exfru berättade för AFP att hon senast hade talat med honom för fyra månader sedan och att han hade bott i en kyrka i Annecy.

Utslag

Det finns gott om bevis för att angriparen var kristen, väldokumenterad och med i den syriska armén. Källor visar att han inte var muslim och inte heller medlem i ISIS. Därför har vi markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.