Nej, svenska LOIS-projektet är inte en del av det amerikanska HAARP-projektet och används inte för att göra vädret till ett vapen genom chemtrails.

Av: Christian Haag
Februari 13 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
 Nej, svenska LOIS-projektet är inte en del av det amerikanska HAARP-projektet  och används inte för att göra vädret till ett vapen genom chemtrails.

Faktagranskning

Utslag FALSKT

LOIS-projektet avslutades 2007 och HAARP kan inte påverka vädret.

Påstående-ID c95b55b1

Kontext

En gammal YouTube-video från 2013 har laddats upp på TikTok med påståendet av Sverige är en del av det amerikanska militära väderforskningssystemet HAARP genom LOIS-EISCAT-projektet. Videon börjar med att hänvisa till en artikel i Aftonbladet från 2001. I artikeln diskuterar man konstruktionen av nya antenner nära Växjö som man hoppas kunna ta hjälp av för att lista ut ursprunget till Big Bang. Videon hävdar att detta är en lögn och att LOIS och EISCAT är en del av ett samarbete mellan Sverige och USA för att manipulera och kontrollera vädret med aerosoler och stora mängder av energi genom att sprida giftiga metallaerosoler i molnen med hjälp av chemtrails. Aerosolerna släpps ut genom förbränningen av flygbränsle som innehåller stora mänger aluminium. LOIS har 10 000 antenner och man hävdar i videon att det är den största HAARP-installationen i världen som sträcker sig över hela Sverige och avger stora mängder skadlig strålning. Enligt videon använder HAARP-LOIS-anläggningen även elektromagnetisk microvågsenergi i molnen som absorberar energin genom tonvis chemtrails-aerosoler. 

I själva verket

Påståendena är falska. Logically kontaktade Onsala Rymdobservatorium som förklarade att LOIS-projektet aldrig fullbordades utan avslutades år 2007. Ett liknande projekt, LOFAR, är dock fortfarande aktivt i Onsala, men detta används endast för att ta emot radiovågor. Observatoriet förtydligar också att det inte finns någon koppling mellan LOIS och HAARP, och att de tekniskt är väldigt olika. LOIS-projektet påbörjades år 2001 och var den skandinaviska delen av LOFAR-projektet (Low-Frequency Array). I stället för ett traditionellt teleskop bestående av en stor parabol, var det tänkt att använda massvis med små antenner placerade över södra Sverige. Med dessa antenner var syftet med projektet att observera låg-frekventa radiovågor från 10–250 MHz och att sedan använda den insamlade datan för att studera vädret i rymden, till exempel solstormar. 

EISCAT, som också nämns i videon, är en icke-vinstdrivande vetenskaplig organisation som driver radaranläggningar i Finland, Norge och Sverige för att studera atmosfären, jonosfären och den jordnära rymden. EISCAT och deras anläggningar kan användas av forskare från dess medlemsländer Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Japan och Kina. Logically kontaktade EISCAT som klargjorde att det inte finns några formella kopplingar eller samarbeten mellan EISCAT och HAARP. 

HAARP, eller High-Frequency Active Auroral Research Program, har varit huvudämnet för ett flertal konspirationsteorier som påstår att den amerikanska militären kan kontrollera vädret med hjälp av chemtrails. Detta påstående har blivit avslöjat och granskat ett flertal gånger av faktagranskare såsom USA Today, France24 och Climate Feedback. Påståendena har också innefattat att HAARP kan influera människor telepatiskt och orsaka naturkatastrofer. I spåren av jordbävningen i Turkiet och Syrien har det förekommit påståenden om att den orsakats av HAARP, vilket Logically bedömt vara falskt. 

HAARP anläggningen finns i Alaska och består av ett stort antal antenner som använder högfrekvent strålning för att studera jonosfären, gränsen mellan jordens lägre atmosfär och rymden. Robert McCoy, direktör på Geofysiska Institutet i Alaska, berättade för Climate Feedback att den högfrekventa stålningen motsvarar en kortvågsradio och att mängden högfrekvent strålning från radion skulle överstiga sändningarna från HAARP. Sändningarna orsakar endast en liten effekt på jonosfären i några sekunder och används enbart några få timmar varje år. Forskningsinstallationen har ingen kapacitet för att påverka vädret eller ha telepatiskt inflytande på människor. 

Utslag

Med tanke på att HAARP inte kan orsaka naturkatastrofer och att LOIS-projekt har avslutas så bedömer vi det här påståendet som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.