Protesterna i Nashville är inte likvärdiga med stormningen av Kapitolium

Av: Christian Haag
April 17 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Protesterna i Nashville är inte likvärdiga med stormningen av Kapitolium

Källa: Reuters

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Att jämföra protesterna i Nashville med stormningen av Kapitolium är en falsk likvärdighet. Inga demonstranter nådde representanthusets golv.

Påstående-ID 3c9e7dfc

Kontext

Efter skolskjutningen i Nashville den 27 mars 2023 hölls protester vid Tennessee Capitol den 30 mars för att kräva hårdare vapenlagar. Under protesten anslöt sig tre demokratiska lagstiftare - Justin Jones, Justin Pearson och Gloria Johnson - till protesten och ledde protestramsor inifrån från representanthusets golv, vilket störde förfarandet i representanthuset. Efter protesten blev Justin Jones och Justin Pearson avstängda från sina platser som representanter på grund av deras medverkan i demonstrationen. 

I ett framträdande i radioprogrammet Hallerin Hilton Hill, den 31 mars, hävdade parlamentets talman Cameron Sexton att protesten i Nashville var likvärdig med eller värre än stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Sexton förtydligade senare sin kommentar och hävdade att han syftat på de tre lagstiftarna och inte demonstranterna i allmänhet. I efterdyningarna hävdade flera republikanska lagstiftare och konservativa mediepersonligheter att demonstranterna var upprorsmakare och att de hade nått fram till representanthusets golv. Dessa påståenden är dock falska, och att jämföra situationen med upproret den 6 januari bör betraktas som falsk likvärdighet. 

I själva verket

Under protesten i Nashville skedde inga gripanden, personskador eller egendomsskador. En demonstrant avlägsnades för att ha blockerat en lagstiftares väg till den offentliga toaletten. Tennessee Highway Patrol, som ansvarade för säkerheten i Tennessees huvudstad, bekräftade för lokaltidningen The Tennessean att protesten var fredlig. The Tennessean bekräftade också att inga demonstranter nått parlamentets golv, ett påstående som också har faktagranskats av PolitiFact och Newsweek som båda kommit fram till samma slutsats.  

Stormningen av Kapitolium den 6 januari hade i december 2022 resulterat i 964 arresteringar med flera olika anklagelser som bland annat att ha skadat ordningsvakter, förstörelse och stöld av statlig egendom och konspiratoriskt uppror. Följaktligen så har händelsen blivit den största brottsutredningen i det amerikanska justitiedepartementets historia. Händelsen ledde även till det andra åtalet mot Donald Trump för anstiftan av uppror. 

Demonstrationen i Nashville hölls för att kräva reformer av vapenlagstiftningen efter skolskjutningen på The Covenant School i Nashville 2023. Totalt var det cirka 1 000 personer som deltog, varav en del tog sig in i delstatens rådhus utanför representants- och senatskamrarna och i gallerierna i representanthusets kammare, efter att ha passerat säkerhetskontrollen. Medan protesten pågick närmade sig tre medlemmar i Demokraterna talarstolen i representanthuset med en megafon utan att ha tillåtelse att tala. De nu kallade "Tennessee Three" - Justin Jones, från Nashville, Justin Pearson från Memphis och Gloria Johnson från Knoxville – ledde flera protestramsor med de demonstranter som samlats på gallerierna.

Efter detta beordrade parlamentets talman Cameron Sexton ett uppehåll och även att gallerierna skulle tömmas på demonstranter. De tre anklagades för att ha fört med sig "disorder and dishonor to the House", översatt oordning och vanära till huset, och blev fråntagna sina utskottsuppdrag. Den 6 april uteslöts två av de tre ledamöterna, Justin Jones och Justin Pearson, från kammaren för "olämpligt beteende". Den 10 april återfick representant Justin Jones sin plats av Nashville-distriktet som tillfällig representant tills ett nytt val hålls, där han också kommer få tillåtelse att ställa upp för omval.

Utslag

Med tanke på att inga gripanden, personskador eller egendomsskador inträffade, att Tennesse Highway Patrol har bekräftat att protesten var fredlig och att påståendet om att demonstranterna nådde representanthusets golv har motbevisats, så har vi markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.