Nej, nazisterna var varken vänster och socialister.

Av: Christian Haag
Mars 14 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, nazisterna var varken vänster och socialister.

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Socialisterna och vänstern var några av nazisternas främsta fiender. Nazisterna implementerade flertalet policys för att reducera deras inflytande.

Påstående-ID 9c32736e

Kontext

I spåren av Gary Linekers kommentarer på Twitter om den brittiska regeringens nya asylpolitik har yttranden gjorts på sociala medier som återväckt det gamla falska påståendet om att nazi-partiet var vänster eller socialistiskt på grund av namnet “national socialist”. Påståendet är dock historiskt inkorrekt och saknar väsentlig kontext. 

I själva verket

Socialisterna och vänstern var bland nazi-partiets främsta fiender. Under deras styre i Tyskland implementerade nazisterna flertalet policys för att begränsa inflytande av krafter som de trodde var associerade med socialister, marxister och kommunism. 

Logically kontaktade historiken Mikael Nilsson, författare till Hitler Redux och expert på falska påståenden om Sverige under andra världskriget, som berättar att “Nazismen var fullständigt anti-marxistisk och socialism hade en annan innebörd för nazisterna. Socialism i nationalsocialism handlar om den sociala frågan snarare än ekonomi eller hur problem i ett samhälle ska lösas. Svaret var att ena folket i nationalism. Som sådan var den sociala frågan mer eller mindre identisk med ‘den judiska frågan’, och syftade till att om judarna försvann så skulle alla problem lösas”. 

Efter att Hitler kom till makten 1933 rensades kommunister, socialister, demokrater och judar från tyska statsförvaltningen och fackföreningar som var synonymt med vänstern och arbetarrörelsen förbjöds. 

Dessa grupper blev det första målet för arresteringar och fängslanden efter att nazisterna kom till makten. Medlemmar av tyska kommunistpartier och det socialdemokratiska partiet skickades till koncentrationslägret Dachau som byggdes för att husera politiska fångar. Det fanns en vänsterflank i Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP), men år 1943 gav Hitler order om att rensa den sista socialistiska närvaron under De långa knivarnas natt. 

Det främsta syftet med rensningen var att eliminera Sturmabteilung (SA). Dess ledare Ernst Röhm och flera hundra SA-medlemmar dödades. Den natten dödes även Gregor Strasser som förespråkade en socialistisk policy inom en nationalistisk och rasistisk diskurs. 

I sin biografi, Hitler - En Studie i Tyranni, skriver Alan Bullock att Hitler som ung vuxen i Wien föraktade traditionell vänsterpolitik, som fackföreningar och arbetstagares rättigheter. Han fann att arbetsklassens ideologi var främmande och förhatlig och att arbetarklassens män var offer för ett medvetet system att fördärva och förgifta Volksgeist (folksjälen).

Hitler trodde att judarna låg bakom systemet och att socialisterna användes för att försvaga och förstöra nationer genom sociala söndringar, klasskamp och att förespråka internationalistiska, humanitära, pacifistiska och materialistiska ideal. Förtalade med termen ”den judiska världskonspirationen” blev judarna Hitlers, och sedermera NSDAP:s, främsta fiende. Joachim C Fest betonar poängen tydligare i sin biografi om Hitler och skriver att Hitler deklarerat att målet för NSDAP “[…] är väldigt kort: förintelse och utplåning av den marxistiska världsbilden”. 

Ursprunget till förställningen finns i konspirationsteorin om den “judiska bolsjevismen” - tron att kommunismen är en judisk komplott och en global konspiration för att förstöra den västerländska civilisationen. Uppfattningen om det "judebolsjevikiska hotet” var ett avgörande element i Nazi-Tysklands politik och motivationen för invasionen av Sovjetunionen. Det har granskats flera gånger, skriver Paul Hanebrink i sin bok A Specter Haunting Europe - The Myth of Judeo-Bolshevism. Detta är, i sin tur, föregångaren till den moderna antisemitiska föreställningen om den sionistiska ockupationsmakten som påstår att judar kontrollerar regeringar och politik i väst. 

Utslag

Det finns inget historiskt bevis för att nazisterna var vänster eller socialister i dess moderna förståelse. Vänstern och socialisterna var en av nazisternas främsta fiender och troddes vara i förbund med judar genom konspirationsteorin om den judiska bolsjevismen. Vi markerar därmed det här påståendet som falskt. 

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.