Det finns inga bevis på att Shilajit botar cancer

Av: Christian Haag
Maj 5 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Det finns inga bevis på att Shilajit botar cancer

Källa: TikTok/Skärmdump redigerad av Logically Facts

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Det finns inget bevis för att shijalit botar cancer. Viss begränsad potential har hittats i råttor när det kombinerats med kemoterapeutiska läkemedel.

Påstående-ID 95191d5f

Kontext 

Påståenden har spridits på TikTok om att ”rå växtolja" från shilajit, en ”frukt” som växer i Himalaya kan eliminera cancerceller inom 42 timmar och att "de" försöker förbjuda detta eftersom "de" förlorar biljoner på det. Det är oklart vilka "de" som avses. En av dessa TikTok-videos har samlat 4,4 miljoner visningar sedan mars 2023. Påståendet är dock falskt.

I själva verket

Det finns inga bevis för att shilajit kan bota cancer. I ett litet antal studier har man kommit fram till att det har potentiella användningsområden i cancerbehandling när det kombineras med andra kemoterapeutiska läkemedel. Forskningen har dock endast utförts på råttor, inte på människor. Faktagranskare på plattformen Lead Stories har också granskat detta påstående och kommit fram till att det saknar grund. 

Dessutom är shilajit inte en frukt. Videon visar en bild av ett sockeräpple, en medlem av familjen Annonaceae av blommande växter. Shilajit är en svart till brunfärgad mineralkåda som finns mellan lager av sten i Himalaya, Tibet och Altajbergen. Historiskt sett har Shilajit varit en viktig del av ayurvedisk läkekonst. 

Ayurveda är ett gammalt medicinskt system i Indien som använder ett naturligt och holistiskt tillvägagångssätt för både fysisk och psykisk hälsa med fokus på kost, motion och livsstil. Det bygger på gamla skrifter och är fortfarande en framträdande del av Indiens hälsovårdssystem. Få studier har dock visat att ayurvediska medicinska metoder är effektiva. Enligt både Johns Hopkins University och National Institute of Health (NIH) kan metoderna ha positiva effekter som ett komplement till västerländsk medicin men dessa är begränsade och har ett litet vetenskapligt stöd. 

"De" är sannolikt en hänvisning till läkemedelsindustrin, som inom konspiratoriska kretsar brukar kallas "Big Pharma". Big Pharma fick förnyad uppmärksamhet under Covid-19 pandemin och ses av vissa konspirationsförespråkare som en ond aktör som tjänar pengar på vacciner och andra mediciner och som avsiktligt förgiftar världens befolkning för att sälja mer medicin i stället för att arbeta för allmänhetens bästa. Ett vanligt påstående är att man har hittat en cancerbehandling men att Big Pharma håller den hemlig eftersom cancerbehandlingar är lönsamma. 

Kritik mot stora läkemedelsföretag är visserligen förväntad, men påståenden om avsiktlig förgiftning och förhindrande av främjande av "naturläkemedel" är konspiratoriska och saknar bevis. 

Utslag

Eftersom shilajit inte har bevisats bota cancer och det inte finns någon ”shilajitfrukt” har vi markerat detta påstående som falskt. 

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , తెలుగు , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.