Denna video visar inte en ny HAARP-maskin i Alaska

Av: Emmi Kivi
Augusti 10 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Denna video visar inte en ny HAARP-maskin i Alaska

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Videon visar inte en ny HAARP-maskin i Alaska. Det är en 3000-tons regenerator som transporteras till ett nigerianskt oljeraffinaderi 2021.

Påstående-ID 135674ec

Kontext

Flera Virala TikTok-videos påstås visa en ny HAARP-maskin i Alaska. Ett kort klipp, som delats flera gånger på plattformen, visar en stor maskinkomponent på transporthjul. Klippet har även delats på Facebook och X (tidigare Twitter). 

High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) har varit baserat vid University of Alaska Fairbanks sedan 2015, och drevs ursprungligen av det amerikanska flygvapnet för att studera jonosfären med hjälp av radiosändare. På sin webbplats beskrivs HAARP som den mest kraftfulla högfrekvenssändaren för studier av jonosfären.  

Denna video visar dock inte en ny HAARP-maskin.

I själva verket

 En omvänd bildsökning av det virala klippet på Yandex gav flera resultat för "Dangote Petroleum Refinery" och "Mammoet", med videos som dateras till 2019.

Bilden till vänster är originalfilmen och bilden till höger är ett exempel på ett resultat av omvänd bildanalys från 2019 som ledde oss till att undersöka Dangote Petroleum Refinery i Nigeria ytterligare.
(Källa: TikTok/@loudsparrow, X (tidigare Twitter/@TegaFejEnergy).

Dessa resultat ledde oss till en artikel med titeln "Mammoet Sets New Record in Nigeria" på ConstructAfricas webbplats. Artikeln beskriver byggandet av Dangote Petroleum Refinery i Dangote Quay Lekki, Nigeria. 


Denna bild på ConstructAfricas webbplats har rubriken "Roll off of the 3000-ton regenerator," vilket matchar den ursprungliga videon (Källa: ConstructAfrica).

Ytterligare sökningar efter information om Dangote Petroleum Refinery gav fler resultat om den maskinkomponent som syns i videon. Mammoet, transportleverantören för det nigerianska raffinaderiet, hade publicerat en projektvideo med fler bilder som matchande den ursprungliga videon.

Dessa bilder är hämtade från Mammoets YouTube-kanal och bekräftar det matchande innehållet i det ursprungliga videoklippet. (Källa:YouTube)

Efter en tvåårig byggnadsperiod öppnade raffinaderiet i maj, men har ännu inte tagits i drift. Enligt Mammoets webbplats transporterade företaget 239 föremål till platsen, inklusive den 3000 ton tunga regeneratorn och en 2000 ton tung råoljekolumn, som också visas på företagets YouTube-kanal. Genom att jämför bilderna med den virala videon kan vi se att maskinkomponenterna har ett liknande utseende.

HAARP-anläggningen är en stor anordning som består av 180 stora antenner som sträcker sig över 33 hektar. Enligt HAARP:s webbplats byggdes anläggningen under 1990-talet och den sista utbyggnaden slutfördes 2007. Det finns inga rapporter om några nyare delar av anläggningen.

HAARP har en imponerande storlek och en avskild placering, och är ett populärt ämne bland konspirationsteoretiker som felaktigt hävdar att den har kapacitet för klimatmodifiering och tankekontroll samt kan framkalla jordbävningar - påståenden som tidigare har tillbakavisats av Logically Facts.

Utslag
Videon visar inte en ny HAARP-maskin i Alaska. Det är en 3000-tons regenerator som transporterades till Dangote Petroleum Refinery i Nigeria 2021. University of Alaska Fairbanks har inte rapporterat om några nya HAARP-tillägg. Därför har vi markerat påståendet som falskt. 

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.