Nej, första och andra världskriget startades inte av judiska nationalister som försökte skapa Israel

Av: Arron Williams
Februari 2 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, första och andra världskriget startades inte av judiska nationalister som försökte skapa Israel

Källa: TikTok/Skärmdump redigerad av Logically Facts

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Dessa påståenden är antisemitiska, är en del av nazistisk propaganda och saknar saklig grund.

Påstående-ID a829d438

Kontext

På TikTok cirkulerar flera videos som sprider den antisemitiska dokumentärfilmen Europa: The Last Battle. Dessa videor uppmanar användarna att se filmen och hävdar att den avslöjar världens sanna historia. Dokumentären innehåller dock nazistisk och antisemitisk propaganda som sprider hat mot judar. Ett av de centrala påståendena i dokumentären är att judar startade första världskriget och provocerade nazisterna att starta andra världskriget.

De videor som har störst interaktion och som marknadsför dokumentären på TikTok har mellan 60 000 och 100 000 visningar. Vi hittade även kommentatorer som marknadsför dokumentären i andra videos kommentarsfält utan att nämna dokumentären.

I själva verket

Judar startade inte något av världskrigen. Dessa påståenden har sina rötter i antisemitisk propaganda och används för att presentera idén om att naziyskland rättmätigt försvarade sig.

Som nämns i Anti-Defamation Leagues (ADL) ordlista så är Europa: The Last Battle en antisemitisk dokumentärfilm som är populär bland vit makt och alternativa högergrupper. Den ägnar sig åt historierevisionism för att hävda att judar avsiktligt orsakade världskrigen som en komplott för att etablera Israel.  

I dokumentären hävdas att Hitler kämpade mot en global judisk komplott och att han hade provocerats av judarna. Konceptet om en bredare global judisk konspiration är vanligt förekommande i vit makt-retorik och antisemitisk retorik och är en av de många New World Order-konspirationerna. Som nämns i en annan artikel från ADL så var denna konspiration och den nazistiska ideologin starkt inspirerade av boken The Protocols of the Elders of Zion, som publicerades i början av 1900-talet. Boken påstods föra bevis för en global judisk konspiration. Alla dessa "bevis" var dock fiktiva och falska men gav ändå bränsle åt konspirationen och en växande rädsla för att judarna försökte ta över världen. Konspirationen fick större spridning och fortsätter ännu att sprida rädsla över att det fanns en ondskefull plan som judar ligger bakom. Användningen av retorik och ordval som "globalist" i dessa kretsar är vanlig och ytterligare en indikation på denna konspiration. 

Som nämns i International Encyclopedia of the First World War så var tron att judar var ansvariga för första världskriget och Tysklands förlust ofta kallad "Dolkstötslegenden", en framträdande myt som bidrog till nazistpartiets framväxt efter första världskriget. Myten var ett propagandainstrument som hävdade att socialister och judar förrådde Tyskland. Påståenden om att judar startade första och andra världskriget är helt ogrundade och bygger på konspiratoriska antisemitiska myter. Olika ekonomiska och politiska problem i Europa skapade ökande spänningar, varav många härrörde från Versaillesfördraget i slutet av första världskriget, vilket ledde till oroligheter i Tyskland. Oroligheterna ledde så småningom till Hitlers invasion av Polen 1939 då andra världskriget formellt inleddes.

Ytterligare antisemitisk retorik som används för att avhumanisera judar är uppenbar i kommentarerna på TikTok-videorna, på dokumentärens webbplats och i positiva recensioner av dokumentären. De gör ytterligare anmärkningar om en global konspiration, påståenden om att judar är en del av en ondskefull komplott och hänvisar direkt till judar som parasiter i samhället. Detta är typisk retorik i dessa kretsar som används för att sprida ytterligare rädsla, hat och misstro mot judar. 

ADL nämner också att antisemiter och vit makt-anhängare använder dokumentären för att rekrytera personer till sin ideologi. Detta är också tydligt på TikTok där videorna direkt främjar och uppmuntrar tittandet på dokumentären. I kommentarerna till flera videos omnämner användarna Discordservrar och uppmanar andra att ansluta sig för att diskutera filmen vidare. Detta är ytterligare en rekryteringsstrategi som används av dessa grupper för att få in människor i sociala kretsar där de kan driva sin skadliga ideologi.

Utslag

Dessa påståenden bygger på antisemitiska myter och konspirationer. Dessa påståenden har ingen saklig grund; de existerar för att sprida hat. Därför har vi markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

 

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.