Nej, Sverige bygger inte ett fängelse för 5 000 invandrare och kan inte heller fängsla muslimer utan giltiga skäl

Av: Christian Haag
September 13 2022

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, Sverige bygger inte ett fängelse för 5 000 invandrare och kan inte heller fängsla muslimer utan giltiga skäl

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Det finns inga planer på att bygga fängelser för specifika grupper av människor i Sverige, och muslimer kan inte heller fängslas utan sannolika skäl.

Påstående-ID fc91c1b8

Kontext

I en video från ett partimöte för partiet Nyans i Rinkeby gjorde partimedlemmen Bashir Aman Ali felaktiga påståenden om svenska fängelser och frihetsberövanden. Aman Ali börjar med att ta upp oron i det svenska samhället på grund av brottslighet i områden som klassificeras som socialt utsatta områden, av vissa kallade "problemområden" eller "ghettoområden". Han berättar att den svenska regeringen har en lösning som innebär att man bygger ytterligare fängelser för att ta emot 5000 invånare från dessa områden. Aman Ali fortsätter med att berätta för publiken att vilken muslim som helst kan gripas och fängslas utan sannolika skäl under förevändningen att han utgör ett "hot mot den nationella säkerheten". När Aman Ali tillfrågades av SVT om sitt påstående om fängslandet av muslimer hänvisade han till fängslandet av Abo Raad, som arbetade som imam i Gävle och ansågs vara en viktig person inom den svenska salafi- och salafi-jihadistmiljön i Sverige. Under våren 2019 greps Raad enligt Lagen om Särskild Utlänningskontroll (LSU). Han klassades som ett hot mot Sveriges säkerhet och dömdes till utvisning, men domen kunde inte verkställas på grund av risken för tortyr. I maj 2022 lämnade han Sverige frivilligt.

I själva verket

Kriminalvården ansvarar för att bygga fängelser i Sverige och befinner sig för närvarande i en expansiv fas på grund av den höga beläggningen i svenska fängelser. Det finns för närvarande 2270 häktesplatser, 4690 fängelseplatser och 600 tillfälliga fängelseplatser. Häktesplatserna är till för personer som väntar på rättegång eller fängelseplats. År 2030 är målet att ha 3120 häktesplatser och 6980 fängelseplatser, och en minskning av antalet tillfälliga fängelseplatser på grund av deras negativa konsekvenser för det svenska fängelsesystemet. Tillfälliga fängelseplatser är ofta gemensamma utrymmen med högre risk för våld och färre möjligheter för intagna att antingen arbeta eller studera. Kriminalvården syftar alltså till att öka antalet fängelseplatser i Sverige med cirka 3400, inte 5000, och ingen av dessa ska vara avsedda för en viss grupp människor.

Religionsfriheten är inskriven i regeringsformen, andra kapitlet, första delen - den första delen av Sveriges grundlagar, som utgör landets konstitutionella lag. Det är därför olagligt att gripa en person på grund av religiös tillhörighet eller trosbekännelse. Huvudsyftet med Lagen om Särskild Utlänningskontroll (LSU), som uppdaterades 2022, är att bekämpa terrorism och annat allvarligt hot mot Sveriges säkerhet.

Utslag

Bashir Aman Alis påståenden vederläggs av svenska konstitutionella lagar och Kriminalvårdens expansionsplaner för 2021-2030. Gängkriminalitet i invandrartäta förorter har gjort att svenska fängelser har full kapacitet, men detta stöder inte påståendet att Sverige planerar att bygga ett fängelse med 5000 platser avsett för specifika sociala grupper. Fängelser är byggda för brottslingar, oavsett härkomst eller trosbekännelse. Även om det finns problem med fördomar mot muslimer, bryter alla arresteringar på grund av religion mot konstitutionella lagar i Sverige. Därför har vi markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.