Påståendet att smältande isar inte bidrar till stigande havsnivåer är falskt

Av: Rajeswari Parasa
Maj 6 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Påståendet att smältande isar inte bidrar till stigande havsnivåer är falskt

Skärmdump av påstående som gjorts online. (Källa: TikTok)

Faktagranskning

Utslag VILSELEDANDE

Istäcken som smälter på land leder till mer flodavrinning, vilket kan öka havsnivåerna.

Påstående-ID 5a1e554b

Vad är det som påstås?

En TikTok-video (arkiverad här) av en man som utför ett experiment med is som smälter i ett glas med vatten för att hävda att smältande isar inte bidrar till stigande havsnivåer får mycket uppmärksamhet på nätet. Videon visar en man, med en påstådd nyhetsartikel  om smältande isar flytande i bakgrunden, följt av en annan video i bakgrunden där man kan se is i ett glas vatten som långsamt smälter.

Mannen i videon säger: "Alla har hört talas om den globala uppvärmningen. Största ämnet kring den globala uppvärmningen är att Arktis smälter, vilket höjer havsnivåerna på hela planeten. Men är det verkligen så?" Han berättar att han genomfört ett experiment där han fyllde ett glas med vatten, toppade det med is och lät det smälta. "Vad tror du kommer att hända? Tror du att isen kommer att smälta och allt vattnet kommer att rinna ut ur glaset? Rent logiskt borde det rinna över eftersom det är det de säger, att polarisen smälter och får havsnivåerna att stiga (sic)." Han säger sedan att 45 minuter senare hade "all is hade  smält, men det var exakt samma mängd i glaset. Och vad beror det på? Det handlar om två saker; massa och volym. Du är lurad när det kommer till global uppvärmning (sic)."

Parallellerna som dras i videon är dock missvisande, och påståendet att smältande isar inte leder till stigande havsnivåer är falskt.

 

Vad säger experterna?

Logically Facts kontaktade flera experter för att förstå fenomenet med smältande isar och dess potentiella påverkan på stigande havsnivåer. Enligt experterna bidrar smältande isar på land till stigande havsnivåer, till skillnad från smältande is som redan flyter i havet. Is som bildas i haven höjer inte havsnivåerna – det som är oroande är när is på land smälter och bidrar till den vattenmängd som finns i haven.

Neil Arnold, chef för Scott Polar Research Institute, som fokuserar på glaciärhydrologi vid University of Cambridge, säger: "Att smälta ett isberg i sig höjer inte havsnivån. Den kritiska aspekten är att isen faktiskt hamnar i havet från första början. Ett istäcke eller en glaciär på land kan smälta mer, så det blir mer avrinning från floder, som så småningom hamnar i havet i större mängder på grund av den högre issmältningen. Detta kommer att höja havsnivåerna."

Arnold förklarade vidare: "Om vi återgår till att tänka på ett isberg i havet, är den kritiska tanken faktiskt hur många isberg som tillförs havet under en tidsperiod – säg under ett år. Om det antalet ökar kommer havsnivån att stiga enbart på grund av det – det spelar ingen roll om de smälter eller inte när de väl är i havet. Klimatförändringarna leder till mer isbergsproduktion, särskilt från Grönland och Antarktis."

Bill McGuire, professor i geofysik och klimatrisker vid University College i London (UCL), gav tydligare exempel på att is tar upp mer volym än vatten. Han sa: "Iskuber i ett glas flyter i vattnet. Is har en större volym än en jämförbar vikt vatten, så vattennivån kommer att sjunka när isen smälter. Flytande istäcken gör samma sak. De grönländska och antarktiska istäckena är dock huvudsakligen förankrade på land."

McGuire tillade att varje isbit som smälter på land läggs till i oceanernas volym, vilket driver upp havsnivåerna som nu stiger med cirka 0,5 cm per år. Detta motsäger påståendet som görs i TikTok-videon. 

Stigande havsnivåer 

Data har visat att den globala genomsnittliga havsnivån har stigit med 10,1 centimeter bara från 1992 till 2022. Studier visar att det mesta av det beror på två faktorer: smältningen av isar och glaciärer, och expansionen av havsvatten. 

Ett experiment som föreslagits av NASA (National Aeronautics and Space Administration) visar hur havsnivåerna stiger, vilket också avfärdar påståendet som görs i den nu virala videon. Här försökte organisationen visa skillnaden mellan effekterna av issmältning, både på land och i vatten. Som en del av detta experiment togs två identiska baljor, A och B, och två lika stora mängder lera placerades i båda, vilket representerade land. Isbitar placerades sedan på leran i balja A tillsammans med vatten. I balja B hälldes vatten över isbitar och placerades i baljantills det nådde upp till lerans nivå. Genom detta experiment kunde man förstå hur mer vatten tillförs jordens hav när glaciärer på land smälter.

Utslag

Påståendet att smältande isar inte leder till en höjning av havsnivån är falskt. Experimentet som citeras i videon – som visar att vattennivån i ett glas vatten inte ökar efter att isen i glaset smälter – bagatelliserar effekterna av den globala uppvärmningen på ett felaktigt sätt. Experter säger att smältande istäcken på land som når haven kan höja havsnivåerna och bidrar till klimatförändringarna. Därför har vi markerat detta påstående som vilseledande.

Den här faktagranskningen har översatts av Siri Christiansen.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.