Donald Rumsfeld rapporterade inte att 2,3 biljoner dollar saknades i Pentagon dagen före den 11 september 2001

Av: Nikolaj Rodkjær Kristensen
September 13 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Donald Rumsfeld rapporterade inte att 2,3 biljoner dollar saknades i Pentagon dagen före den 11 september 2001

Källa: Facebook/TikTok/Skärmdump redigerad av Logically Facts

Faktagranskning

Utslag VILSELEDANDE

Pengarna hade inte försvunnit, utan redovisats på ett felaktigt sätt, och siffran hade varit allmänt känd i över ett år.

Påstående-ID 3beed870

Kontext

Enligt en video på TikTok meddelade USA:s dåvarande försvarsminister Donald Rumsfeld dagen före terroristattackerna den 11 september 2001 att 2,3 biljoner dollar hade försvunnit från Pentagon. Utan att säga det direkt antyder videon att attackerna användes som en täckmantel för att distrahera från var alla dessa biljoner dollar hade tagit vägen och kallar det ett "sammanträffande" att attackerna inträffade just dagen efter tillkännagivandet. På Facebook cirkulerar ett klipp från podcasten Joe Rogan Experience där Rogan framför ett liknande påstående.

Rumsfeld nämnde visserligen siffran 2,3 biljoner dollar i ett tal dagen före attackerna, men han talade inte om pengar som hade försvunnit utan om pengar i amerikanska försvarsdepartementets utgiftsbokföring som inte var tillräckligt underbyggda. Han använde det som ett exempel på varför försvarsdepartementets föråldrade finansiella system måste moderniseras. Vid den tidpunkten hade siffran varit allmänt känd i mer än ett år. 

I själva verket

I mars 2000 rapporterade Los Angeles Times att Pentagons finanschefer hade gjort justeringar på nästan 7 biljoner dollar i sina finansiella liggare för att få dem att gå ihop. "Pentagon kunde inte visa upp kvitton för 2,3 biljoner dollar av dessa förändringar, och en halv biljon dollar av detta var bara korrigeringar av misstag som gjorts i tidigare justeringar", rapporterade tidningen.

När Rumsfeld talade om behovet av att modernisera försvarsdepartementets finansiella system nämnde han siffran i ett tal han höll vid försvarsdepartementets Acquisition and Logistics Excellence Week den 10 september 2001. 

"Den tekniska revolutionen har förändrat organisationer inom hela den privata sektorn, men inte vår, inte fullt ut, inte ännu. Vi har, som man säger, trasslat in oss i vår ankarkedja. Våra finansiella system är årtionden gamla. Enligt vissa uppskattningar kan vi inte spåra transaktioner på 2,3 biljoner dollar. Vi kan inte dela information från våning till våning i denna byggnad eftersom den lagras i dussintals tekniska system som är otillgängliga eller inkompatibla", sade Rumsfeld enligt en utskrift av talet.

Rumsfeld var inte den förste som påpekade detta. Mer än ett år tidigare hade en biträdande generalinspektör för amerikanska försvarsdepartementet vittnat inför kongressledamöter och sagt att det hade varit svårt för försvarsdepartementet att "efterlikna den privata sektorns praxis för finansiell rapportering" och talat om "hur dåliga de befintliga systemen är".

"Problemets omfattning visas ytterligare av det faktum att av de justeringar på 5,8 biljoner USD som vi granskade i år var 2,3 biljoner USD inte underbyggda med tillförlitlig förklarande information och verifieringskedjor eller gjordes på ogiltiga huvudbokskonton", sade den biträdande generalinspektören enligt vittnesmålet.

Utslag

Donald Rumsfeld nämnde visserligen 2,3 biljoner dollar i ett tal dagen före terroristattacken den 11 september 2001. Han syftade dock inte på pengar som hade försvunnit utan på justeringar som gjorts i försvarsdepartementets utgiftsliggare och som inte kunde redovisas på ett korrekt sätt. Siffran hade varit allmänt känd i mer än ett år. Därför har vi markerat detta påstående som vilseledande.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.