EU har inte förbjudit Sverige att elda trädgårdsavfall

Av: Christian Haag
April 23 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
EU har inte förbjudit Sverige att elda trädgårdsavfall

Exempel på påståenden som gjorts på TikTok. (Källa: TikTok/Skärmdump/Redigerad by Logically Facts)

Faktagranskning

Utslag VILSELEDANDE

EU har utfärdat ett direktiv om avfallshantering i unionen, men dessa genomförs med nationell lagstiftning, inte av EU.

Påstående-ID d9c7c230

Kontext

På sociala medier har det cirkulerat påståenden om att EU har förbjudit förbränning av trädgårdsavfall i Sverige. Användare och EU-skeptiska politiker har också spridit påståendet på TikTok, vilket kan ses här, här och här

Policyn som implementerades i svensk lag vid årsskiftet har orsakat förvirring i Sverige. Men påståendet är missvisande.

I själva verket

Under 2018 ändrades EU:s direktiv om avfall och upphävande, och medlemsländerna blev skyldiga att förbättra sin hantering av bioavfall före slutet på 2023. Direktivet syftar till att fastställa åtgärder för att skydda miljön och människors hälsa genom att minska eller förebygga avfall och underlätta EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. Till skillnad från en förordning är ett direktiv inte direkt tillämpligt och måste därför införlivas i nationell lagstiftning. Medlemslandet - i det här fallet Sverige - bestämmer hur direktivet ska genomföras.

I december 2022 beslutade den svenska regeringen, efter EU-direktivet, om ändringar i den svenska avfallsförordningen (Avfallsförordningen), som trädde i kraft den 1 januari 2024. De nya reglerna tolkades som ett förbud mot förbränning av trädgårdsavfall. 

I ett pressmeddelande skrev Naturvårdsverket att återvinning av bioavfall bör prioriteras och att de nya föreskrifterna förbjuder eldning av trädgårdsavfall. Kommunerna kan dock göra undantag, till exempel om det är för långt till närmaste återvinningscentral. Erika Nygren, enhetschef på avfalls- och kemikalieenheten på Naturvårdsverket, upprepade detta i Sveriges Radio P4 och sa att eldning av trädgårdsavfall hemma är bättre för miljön när fördelarna överväger nackdelarna. 

Nygren sade till Logically Facts att "det stämmer inte att EU har förbjudit eldning av trädgårdsavfall i Sverige. EU har utformat ett direktiv som riktar sig mot medlemsländerna med krav avseende hanteringen av bioavfall men till skillnad från en EU-förordning så gäller inte ett EU-direktiv direkt utan det måste genomföras i nationell lagstiftning. Det som gäller här är nationell lagstiftning som beslutats av regeringen. Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet och informerar framförallt kommunerna som har tillsyn över bestämmelserna i förordningen."

Vice statsminister och energi-, närings- och innovationsminister Ebba Bush uppgav på X (tidigare Twitter) att kommuner bör se till undantagen och att "Vi ser att dessa går att tolka på olika sätt och reglerna kommer därför att förtydligas." Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari uppgav uppgav att bestämmelserna i den nya lagen kommer att förtydligas inom två månader och betonade kommunernas förmåga att införa undantag. 

Med 290 kommuner i Sverige är olika tolkningar en vanlig händelse. Halmstads kommun drog slutsatsen att de nya bestämmelserna fortfarande tillåter eldning av trädgårdsavfall från 1 oktober till 31 mars, så länge det inte orsakar störningar. Luleå kommun har däremot förbjudit eldning av trädgårdsavfall, men kommer att uppdatera sina föreskrifter i enlighet med den nya lagen. Det specificeras dock att trädgårdsavfall inte inkluderar avfall från jordbruk eller skogsbruk.

Utslag

EU har inte förbjudit eldning av trädgårdsavfall i Sverige. Förvirring har uppstått på grund av tolkningen av den nationella lagstiftning som införts av den svenska regeringen, som planerar att klargöra lagen, och kommunerna kan vara flexibla och överväga undantag. Därför har vi markerat detta påstående som vilseledande. 

Den här faktagranskningen har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.