Nej, det stämmer inte att Covid-19 pandemin fabricerades av auktoritära eliter för att döda människor.

Av: Pallavi Sethi
Mars 24 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, det stämmer inte att Covid-19 pandemin fabricerades av auktoritära eliter för att döda människor.

Source: Youtube/Screenshot/Modified by Logically Facts

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Världshälsoorganisationen fortsätter att undersöka pandemins ursprung. För närvarande finns det inga slutgiltiga bevis för virusets ursprung.

Påstående-ID c82d5a97

Kontext

I en YouTube-video som släpptes den 18 mars 2023 påstås det att Covid-19 pandemin var planerad och den kallas "The Great Democide of the 2020s", svenskt översatt till ”2020-talets stora democid”. I det fyra minuter långa klippet, som har fått över 16 000 visningar på YouTube, insinueras att pandemiplaneringen "skedde i det fördolda" som en beräknad plan av en grupp "filantroper, modellerare, testare, icke-statliga organisationer, forskare och politiker" för att döda människor. I videon uttrycker man bland annat "att antyda något annat är att ge dem den utväg de söker".

I videon, med titeln "Mistakes Were NOT Made: An Anthem for Justice", medverkar Dr.Tess Lawrie, en läkare som är känd för att främja icke-vetenskapliga åsikter om behandlingar mot Covid-19. År 2021 publicerade Lawrie en artikel som inte var expertgranskad och som felaktigt hävdade att det icke-godkända läkemedlet Ivermectin kunde minska risken för Covid-19. 

Lawrie jämför Covid-19 pandemin med flera bevisade folkmord, inklusive det Armeniska folkmordet och Förintelsen. 

Påståendena i videon är ogrundade och det finns inga bevis för att pandemin var planerad. Världshälsoorganisationens (WHO) senaste rapport om pandemins ursprung har inte funnit några avgörande bevis. Varken WHO eller någon tillförlitlig organisation har någonsin introducerat eller bekräftat idén att pandemin skulle varit medvetet framställd.

I själva verket

Den 12 mars 2023 fick WHO kännedom om en rapport med nya data och sekvenser från miljöprover som samlats in på grossistmarknaden för fisk och skaldjur i Huanan Seafood i Wuhan, Kina. Enligt rapporten innehöll proverna DNA från mårdhundar som såldes på marknaden och som är kända för att vara mottagliga för det virus som orsakar Covid-19.

I sitt senaste uttalande har WHO förklarat att resultaten "ger potentiella ledtrådar" till virusets ursprung, men att de fortfarande inte har sett några "avgörande bevis". Den vetenskapliga rådgivande gruppen för nya patogeners ursprung "rekommenderar starkt" att Kina fortsätter att undersöka ursprunget, inklusive källor som djur och animaliska produkter från Huanan-marknaden innan den stängdes. 

Lawries påståenden om att pandemin var ett planerat folkmord är ogrundade. Det finns inga bevis för att Covid-19 pandemin var ett folkmord, och viruset drabbade människor av olika etniciteter, religioner och nationaliteter. Videons narrativ knyter an till konspirationen Great Reset - den falska tron att en auktoritär grupp eliter, inklusive World Economic Forum, planerade pandemin och använde den som ett tillfälle att lansera radikala åtgärder som vacciner och nedstängningar av samhällen. Sedan det publicerades har Logically funnit att klippet cirkulerar i stor utsträckning i flera Covid-skeptiska Telegramkanaler. 

Logically har tidigare avfärdat flera påståenden som är kopplade till konspirationen. BBC konstaterade att sådana berättelser inte är nya och att föreställningar om "framväxten av en totalitär världsregering" har spridits "sedan 1960-talet". 

Utslag

Det har aldrig funnits några bevis för att Covid-19 pandemin var fabricerad. Världshälsoorganisationen fortsätter att undersöka pandemins ursprung. Därav bedömer vi detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag 

Covid-19 pandemin har gett upphov till mycket, och potentiellt farlig, felaktig information. För tillförlitliga råd om Covid-19, inklusive symtom, förebyggande åtgärder och tillgänglig behandling, hänvisar vi till Världshälsoorganisationen eller din nationella sjukvårdsmyndighet.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.