Pallavi Sethi

Senior Fact-Checker, U.K.

Pallavi är en senior faktagranskare baserad i London. Innan hon började på Logically Facts tog hon en master i media och utveckling vid SOAS University of London. Hon är entusiastisk över de nya mediernas växande roll i politisk kommunikation och övervakning, såväl som dissenters transnationella användning av digitala medier. På fritiden gillar hon att vandra med sin hund.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.