Rahul Adhikari

Fact-Checker, India

Rahul har arbetat med faktagranskning sedan 2019. Han har arbetat på många regionala språk och har praktisk erfarenhet av mediekunskap. Han är intresserad av att lära sig mer om teknik som kan användas för att bekämpa desinformation.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.