Spikprotein från Covid-19-vaccin har inte ersatt spermier hos vaccinerade män

Av: Arron Williams
April 26 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Spikprotein från Covid-19-vaccin har inte ersatt spermier hos vaccinerade män

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Det finns inga vetenskapliga studier som visar att Covid-19-vaccin skadar fertiliteten eller att spikproteiner ersätter spermier.

Påstående-ID ecedf777

Kontext

En video som delats på Facebook visar en presentation med Arne Burkhardt, en känd spridare av desinformation om vaccinet mot Covid-19. Burkhardt hävdar att spikproteiner från Covid-19-vaccinet skadar och ersätter spermier. I en bildtext vid sidan om videon står det “Sperm is replaced completely by spike protein in ‘Vxinated.’” 

I själva verket

Påståendena om att spikproteiner från vaccinet ersätter spermier stöds inte av några trovärdiga eller vetenskapliga bevis. Vetenskapliga studier visar att Covid-19-vaccinet inte har påverkat fertiliteten negativt. Den första utvärderingen av Covid-19 mRNA-vaccinets inverkan på mäns fertilitet publicerades år 2021 i tidskriften Fertility and Sterility. I denna studie konstaterades att vaccinet inte har någon negativ inverkan på den manliga fertiliteten. Dessa resultat har fått ytterligare stöd av nyligen genomförda studier som har utvärderat liknande effekter.

I en metaanalys som publicerades år 2022 i den vetenskapliga tidskriften Vaccine granskades vetenskaplig litteratur och studier om vacciner och fertilitet. I metaanalysen konstaterades; "Baserat på de studier som hittills publicerats finns det inga vetenskapliga bevis för något samband mellan Covid-19-vaccin och försämrad fertilitet hos män eller kvinnor".

I metaanalysen konstateras också att Covid-19-infektion kan vara förknippad med nedsatt fertilitet och att vaccinet skulle kunna "bevara reproduktionsfunktionen" genom att förhindra Covid-19-infektion. På samma sätt undersökte man i en annan studie från 2022, i tidskriften Basic and Clinical Andrology, effekten av Pfizer-vaccinet på mäns fertilitet genom parametrar för spermaanalys. Studien visade att vaccinet inte hade några skadliga effekter på sperma och inga statistiskt signifikanta effekter på spermavolym eller spermiekoncentration. Ingen av dessa studier nämner något om att spikproteiner ersätter spermier. 

På CDC:s informationssida om Covid-19-vaccin och fertilitet hänvisar man till olika studier och konstaterar att det inte finns några bevis för att vaccinerna orsakar fertilitetsproblem hos män. Logically har även tidigare undersökt påståenden om att Covid-19-vaccin har påverkat kvinnors fertilitet och födelsetal men även dessa påståenden visade sig vara falska. 

En artikel av Healthline förklarar att spikproteiner är en del av coronaviruset som använder proteinerna för att fästa vid och ta sig in i celler. MRNA-vaccinet lär kroppen att tillverka dessa spikproteiner så att immunförsvaret känner igen dem och skapar på så sätt ett immunsvar för att skydda sig mot viruset. 

Enligt en faktagranskning av Health Feedback är Arne Burkhardt en pensionerad patolog som har spridit ogrundade påståenden om Covid-19-vaccinet. Hans påståenden och slutsatser har kritiserats hårt av experter på grund av bristande bevis och oklara metoder.  

Utslag

Det finns inga bevis för att spikproteiner från Covid-19-vaccin skadar fertiliteten eller ersätter spermier hos vaccinerade män. Vi har därmed markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.