Siri Christiansen

Fact-Checker, Sweden

Siri Christiansen är en Stockholmsbaserad faktagranskare hos Logically Facts. Hon har två kandidatexamen i statsvetenskap och historia från Uppsala universitet och en magisterexamen i undersökande journalistik från Göteborgs universitet. Innan Siri började på Logically Facts arbetade hon fyra år som journalist i London, där hon bevakade akademisk forskning, den gröna omställningen och aktieaktivism inom finansbranschen.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.