Umme Kulsum

Fact-Checker, India

Umme Kulsum har en kandidatexamen i handel från Mysore Institute of Commerce and Arts. Hon arbetar som faktagranskare och började på Logically i december 2017.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.