ಕೃತಿಕಾ ಗೋಯಲ್

ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ)

ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕರ್, ಕೃತಿಕಾ, ಸುದ್ದಿ ಬಫ್ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿ ಕ್ವಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಂಪಾದಕ (ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್) ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

0
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸನಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇ, ಆದರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ನ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲಪುತ್ತಿದೆ.