Arron Williams

Fact-Checker, U.K.

Arron Williams är en faktagranskare baserad i Basingstoke. Innan Arron började på Logically arbetade han med programvara för språkkorrigering och utbildade sig till rättslingvist med specialisering på analys av brittisk lagstiftning, polisarbete, övertalning och propaganda. Han är intresserad av de kognitiva effekterna av desinformation och propaganda och hur de övertygar människor, samt konspirationer kring kön, konflikter och krig. På fritiden arbetar han med kreativa projekt, från att skriva noveller som ska publiceras till att arbeta med spelutvecklingsprojekt.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.