Iryna Hnatiuk

Fact-Checker, Ukraine

Iryna faktagranskar på ukrainska och ryska. Hon är intresserad av europeisk historia, samhällsvetenskap, hälsa och teknik. Innan Iryna började på Logically Facts arbetade hon som faktagranskare på Lead Stories.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.