Emmi Kivi

Fact-Checker, Finland

Emmi Kivi är vår finska faktagranskare. Emmi har en magisterexamen i statsvetenskap från Helsingfors universitet och är intresserad av europeisk säkerhetspolitik, rysk desinformation, framväxande teknik och informationskrigföring. Innan Emmi började på Logically Facts arbetade hon med dessa frågor inom den offentliga sektorn samt på internationella och akademiska institutioner.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.