వివేక్ జె

సీనియర్ ఫ్యాక్ట్ చెకర్, ఇండియా

వివేక్ లాజికల్లీ ఫ్యాక్ట్స్ లో డిసెంబర్ 2017 నుండి పని చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సీనియర్ ఫ్యాక్ట్ చెకర్ గా పని చేస్తున్నారు. ప్రధాన స్రవంతి మీడియా, సామాజిక మాధ్యమాలలో పక్షపాతాలని, లాజికల్ ఫాలసీలను విస్తృతంగా గత మూడు సంవత్సరాల నుండి అధ్యయనం చేస్తున్నారు. సాంకేతికత మీద తనకి మంచి పట్టు ఉంది.

0
అంశాల వారీగా అన్వేషించండి

మన జీవితాలని ప్రభావితం చేసే నిర్ణయాలని మనం మనకి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మేరకు తీసుకుంటాము. అయితే ఇంటర్నెట్ స్వభావరీత్యా తప్పుడు సమాచారం ఇప్పటివరకు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ప్రజలకి చేరుతున్నది.